Een bijzondere kluizenaar

Een bijzonder interessante kluizenaar was pater Henricus Weerts uit Berg en Terblijt.

Hij leefde hier van 1860 tot 1889. Hij bezocht vaak op Schaloen de familie Villers de Masbourg. Daar vernam hij uit de krant dat Paus Pius IX in ernstige problemen zat; de Garibaldisten in Italië wilden alle gewesten samenvoegen tot één staat en één natie. Ook moest de Paus de Vaticaanse provincie afstaan. Hij riep de katholieke jongeren uit heel West-Europa op om in dienst treden van zijn leger dat de bedreiging zou afwenden. Duizenden gaven gehoor aan deze noodkreet.

Zo ook Henricus Weerts. Zij kwamen in Oudenbosch bijeen en onder leiding van een Belgische oud-generaal, die zijn krijgsmacht “De Zouaven” noemde, trok men naar Marseille, vanwaar men in oude vaartuigen overstak naar Rome.

Helaas, de beslissende veldslag werd smadelijk verloren en een bedroefde Pius IX restte slechts het huidige Vaticaanstad. Zouaaf Weerts maakt nog een berouwvolle boetetocht naar Jeruzalem en bracht vandaar een schilderij ‘Gezicht op de Heilige Stad’ mee, opgerold op zijn ransel en nu hangend in de vitrinekamer. Maar ook erg bijzonder zijn de twee boeken die hij met een kroontjespen schreef over de reis en al zijn belevenissen in Italië.

Er is een herdenkingsvideo over de doorbraak in Porta Pia gemaakt door de UAAR-kring van Rome. Hier acteert men hoe de Zouaven op 20 september 1870 verslagen werden door het Italiaanse leger bij de Slag om Rome. Garibaldi was hier niet meer bij. Onze Kluizenaar Weerts was toen al weer enkele maanden terug in de Kluis en bewerkte de dagboeken om deze “in den druk te geven” zoals hij in een brief aan zijn bevriende heer Oomen schreef. Ook schreef hij dat hij 13 Zouaven op bezoek had gehad in de Kluis.