Petrus Prickartz

Petrus Prickartz, overleden 20 november 1794. Sedert 1760 was hij de compagnon van Arnold Haesen en bewoonden zij de eremitage te samen. Ook deze naam klinkt bekend, daar verschillende families van deze naam in Limburg nog voorkomen.

Op de lijst in de Kluis staan achter zijn naam de jaartallen 1764 -1815 en zou hij Belg van geboorte zijn. Hij krijgt een bisschoppelijke waarschuwing om zich waardiger te gedragen, maar in 1783 geven Wynants, Jacobs en Habets, schepenen, nog een gunstig advies over Petrus Prickaertz, zoals hij daar genoemd wordt.