Johannus Smitsmans

Johannus Willem Smitsmans was geboortig, 24 mei 1799, van Houthem-St. Gerlag, sedert 19 maart 1831 was hij hier kluizenaar. ook deze woonde samen met Peter Joseph Dresen, zijn coadjutor, afkomstig van Heimbach bij Schleiden (D.)

Volgens zijn bidprentje deed hij op 13 april 1832 in de O.L. Vrouwekerk te Maastricht zijn professie in de 3e Orde van de H. Franciscus. Hij tekent in 1844 een overeenkomst met een kruisje omdat hij niet schrijven kan.

Willem Smitsmans overleed 23 juni 1871 in zijn Kluis, terwijl zijn helper op 6 september 1870 naar Geleen vertrok. Zijn Godvruchtig karakter wordt op zijn bidprentje beschreven.