Joannes Louens

Joannes Louens (Belg?) was de opvolger van Lourens Ploemen volgens een lijst die in de kluis hangt en die op het Kasteel Schaloen opgemaakt is. Hij vertrok naar een kluis bij Roermond, die aan het klooster der Kathuizers toebehoorde.