Henri de Lidt

Franse recommandatie-brief van een kluizenaar Hendrik de Lidt, vanwege de heer “de Pelser de Berensberg” te Oud-Valkenburg, uit het jaar 1780. De beide heren pastoors van Oud-Valkenburg M. Damoiseaux en van Schin op Geul P. Geerts, steunen deze aanbeveling bij de bisschop met een eensluidend schrijven. Ze noemen H. de Lidt van goede faam en goede zeden, ijverig in het bijstaan der stervenden en in het onderwijzen der jeugd.

Henricus de Lidt werd door Graaf de Hoen de Carthyls in begin 1779 aangenomen als compagnon van eremiet Prickaertz. op proef van één jaar, maar daar hij zich niet goed kon verstaan met zijn medebewoner, kwam hij op 30 december 1779, dus in hetzelfde jaar, reeds zijn vertrek aankondigen, om elders geplaatst te worden.

(Biss. Archief port. 127 No. 22)