Verhalen op de Kluis

Lezingen over Zouaven en Bokkenrijders afgewisseld met zang in de kapel.

De kluis was deze dag geopend van 11.00 tot 16.00 uur. Naast de gebruikelijke openstelling besteden we deze dag extra aandacht aan de zouaven en de bokkenrijders.

De dag opende met een lezing met het thema “Bokkenrijders Waandenkbeelden” door Constant De Maeijer. secretaris van de kring Valkenburg-Heuvelland van het LGOG naar het boek van de heer Augustus. Aansluitend was er een lezing met het thema “Zouaven“ door de heer Maarten Schapendonk, gerelateerd aan het Zouaven museum te Oudenbosch.

In de kapel was er afwisselend zang en orgelmuziek door de fam. Vlietstra die onze kluis een heel warm hart toedragen.