Unesco immaterieel erfgoed

De Sjaasbergergank staat sinds 30 juni 2013 op de Unesco-lijst van Immaterieel Erfgoed voor Nederland!

De organisatoren van het ‘Jaar van het Immaterieel Erfgoed’ hadden in het tijdschrift over ‘Tradities’ in het najaar van 2010 een stuk geplaatst over de Kluis en de Sjaasbergergank. In verband hiermee heeft Mevr. Tineke Strouken ons in de loop van 2011 benaderd en gevraagd of we actief wilden meedoen met het ‘Jaar van het immaterieel erfgoed’ dat op 1 januari 2012 van start zou gaan, en daarbij ons erfgoed ‘De Sjaasbergergank’ te promoten. Hier hebben we actief aan meegewerkt.

Om meer te weten over een aanmelding van onze ‘Gank’ voor plaatsing op de lijst gingen twee bestuursleden in april 2012 naar een speciaal daarvoor belegde bijeenkomst van het ‘Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed’ om enkele lezingen bij te wonen en te communiceren met anderen over een aanmelding op de lijst.

Startschot uitvoering UNESCO-verdrag Immaterieel Erfgoed

Zondag 2 september 2012 gaf staatssecretaris Halbe Zijlstra het startschot voor de uitvoering van het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Dat deed hij midden op straat tijdens het Bloemencorso van Zundert, tussen de tribunes. Het Zundertse corso is een van de tradities die graag op de Nationale Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland wilde komen. Op straat tijdens de corsostoet, met een van de corsowagens als achtergrond, zette de staatssecretaris symbolisch nog een keer zijn handtekening.
Nederland kreeg met het ondertekenen van het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed er een nieuwe erfgoedpoot bij. Naast het materieel erfgoed was er nu ook oog voor het immaterieel erfgoed, de tradities en rituelen die mensen niet verloren willen laten gaan en die ze willen doorgeven aan hun kinderen en kleinkinderen. Immaterieel erfgoed is levend erfgoed en het beschermen ervan vraagt een geheel andere aanpak dan het beschermen van monumenten en archiefstukken.

Op 13 oktober 2012 vond er een grote feestelijke manifestatie plaats om het begin van deze bescherming van het Immaterieel Erfgoed te vieren. Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) wil graag dat iedereen gaat nadenken over Immaterieel Erfgoed: het is immers van ons allemaal en bestaat dankzij ons allemaal. Door het ondertekenen van dit Unesco Verdrag ter bescherming van het Immaterieel Erfgoed doet Nederland nu mee met deze nieuwe tak van erfgoed en dat was beslist een feestje waard.

Mevr. Strouken nodigde ons uit om op de 13e oktober naar Utrecht te komen om op deze feestelijke bijeenkomst onze ‘Sjaasbergergank’ verder te promoten en gaf tevens aan dat we ons definitief moesten laten inschrijven om op de lijst van Unesco te komen.

De laatste maanden van 2012 en de eerste maand van 2013 hebben we nodig gehad om alle formulieren en formaliteiten in te vullen en vorm te geven, allemaal in nauwe samenwerking met de VIE.