Kruis op de Overheek

De inzegening van het kruis op de Overheek.

Het kruis is geplaatst op de hoek van Toscane, Bourgondië en Haspengouw. Door toedoen en het werk van bewoner Harry de Boer is het kruisbeeld geplaatst, het Corpus is door de stichting Sjaasbergergank in bruikleen afgestaan aan de buurtvereniging Tegeneuver de Mèule.