De St. Jansboskapel

Karakteristiek voor het Limburgse land zijn de vele wegkruisen en veldkapellen. Deze kapel staat midden tussen de landbouwpercelen. Het oprichten van gedenktekens stamt al uit de tijd van onze Germaanse voorouders. Vooral in tijden van oorlog en besmettelijke ziekten werden ze op tal van plaatsen opgericht, meestal op kruisingen van veldwegen. Traditioneel worden ze nog steeds door de bevolking onderhouden.

De Sint Jansboskapel maakt deel uit van het gehele Kluis project. Dit monument ligt in de Sint Jansparochie te Oud Valkenburg en maakt deel uit van het door Natuurmonumenten geheten Genhoesproject en Stichting Sjaasbergergank heeft sinds 1977 ook dit mooie kapelletje onder haar voor- durende hoede, gelijk de Kluis en de Drie Beeldjes.

Mergelwerker Harrie Moulin verzorgde de restauratie in 1979. Onze medewerker Jan Schetters zette nieuwe pinakels op de voorgevel.