Jef Baadjou lid in de Orde van Oranje Nassau

Tijdens de feestelijke bijeenkomst van de medewerkers van de Stichting Sjaasbergergank bij de opening van het ‘Jubileum 325 jaar Kluis op de Sjaasberg’, kwam burgemeester Martin Eurlings op bezoek met de mededeling dat het Hare Majesteit heeft behaagd het bestuurslid / penningmeester de Heer Jef Baadjou te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Jef en zijn echtgenote Jeanette waren blij verrast met deze vorstelijke waardering voor beider inzet voor onze gemeenschap.

Burgemeester Martin Eurlings heeft op zondag 21 april 2013 een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer Jef Baadjou uit Walem. Jef Baadjou is al meer dan 15 jaar bestuurslid van de Stichting Sjaasbergergank. Ook bij andere vrijwilligersorganisaties, zoals fanfare St. Cornelius in Schin op Geul, buurtvereniging Walem en karnevalsvereniging de Molmuus in Klimmen is de heer Baadjou al jaren een onmisbare drijvende kracht.

De Sjaasbergergank is een eeuwenoud monument dat stamt uit de tijd van de Bokkenrijders. Bij stichting Sjaasbergergank vervult Jef Baadjou meerdere vrijwilligersfuncties. Naast penningmeester is hij verantwoordelijk voor de openstelling van de Kluis op de Sjaasberg. De traditionele Sjaasbergergank naar de Kluis en de daarbij behorende Leijenaartskermis is ieder jaar weer een schitterend succes dankzij het draaiboek van Jef.

Bij de fanfare St. Cornelius vervult hij de functie van tamboer-maitre en is hij een belangrijke steunpilaar die jong en oud weet te binden. Sinds maart 2011 is hij bestuurslid van de fanfare. Als voorzitter van buurtvereniging Walem organiseert hij veel activiteiten en vormt hij een belangrijke bindende factor in het uitgestrekte gehucht Walem. Ook is hij al meer dan 18 jaar lid van het Sint Nicolaas comité te Schin op Geul, vanaf 2005 beheert hij ook hier de financiën. Hij helpt Sinterklaas ook met het bezoeken van de zieken en de bejaarden in het dorp. Tenslotte is Jef Baadjou al bij 25 jaar een zeer actief lid bij carnalvalsvereniging de Molmuus in Klimmen. Vanaf 1988 maakt hij deel uit van de Raad van Elf en draagt een belangrijk steentje bij in de jeugdcommissie en Technische commissie.