Gedachtenis monument Piet Frijns gerenoveerd

Bij het Betsy Perk bankje op de Schaelsberg vond op 19 juli 1965 een vreselijke moord plaats.

Piet Frijns uit Schimmert werd hier na middernacht bij dit bankje dood geschoten. Tijdens zijn poging zijn geliefde voor de handen van een aanrander te beschermen ging plotseling een vuurwapen af en Piet verloor hierbij zijn leven.

Het monument bestaat uit een hartdeel van de stam van een eikenboom met erin nog de vertakking aan de bovenzijde. Door te kiezen voor het hartdeel is het monument gevrijwaard van kromtrekken, maar heeft wel enkele diepe hartscheuren aan voor en achterzijde.

De stichting Schaesbergergangk heeft zich het onderhoud van het monument aangetrokken en ernaast een bord geplaatst met de tekst.

Ter nagedachtenis aan

Piet Frijns

 19 juli 1965

Hij werd op deze plek op jeugdige leeftijd omgebracht.

Dit gedenkteken is onze getuigenis van diepe afkeer van alle zinloos geweld.

 Ook het onderhoud van het monument kwam in handen van de stichting. Na enkele periodieke schilderbeurten en opknappen, ter plaatse, werd het rond 1995 gedemonteerd en opgeknapt.
In 2021 waren door de weersinvloeden de verf en het hout aan een opknapbeurt toe. De verf was verweerd, diverse rotte plekken in het hout en het loden afdekkapje op diverse plaatsen gescheurd waardoor het regenwater zijn vrije gang kon gaan. Weer werd, nu in september 2021, het monument grondig opgeknapt door Jan Kickken,  van de Stichting Sjaasbergergank. 
Het resultaat mag er wezen. 

Begin november 2021 werd het monument door de voorzitter en secretaris, de heren Jos Driessen en Jan Kickken, van de stichting Sjaasbergergangk terug geplaatst.