Calvariekapel De Kluis in Houthem Sint-Gerlach

Calvariekapel De Kluis in Houthem Sint-Gerlach is gerestaureerd mede door een grote gift van de Stichting Sjaasbergergank. De inzegening noemt heemkundevereniging Houthem–Sint Gerlach ‘de kroon op het werk’.

Twintig jaar lang heeft de vereniging zich ingespannen voor de restauratie van de vervallen niskapel in het Kloosterbos achter landgoed De Kluis in Valkenburg. De stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen, IKL, heeft het groen in de omgeving opgeknapt, waardoor de kapel weer bereikbaar en zichtbaar is.

Er is een toegangspad aangelegd en een zitbank met informatiebord geplaatst. De stichting Buurtbeheer heeft het herstel aan de mergelwanden, vloer, dak en schilderwerk uitgevoerd. In de kapel hangen nieuwe geschilderde afbeeldingen en een nieuw corpus voor op het kruis. De Calvariekapel is rond 1828 gesticht zodat de bewoners van Valkenburg hier boete konden doen en bidden.