Restauraties

De eerste restauratie was in 1903. Daarvan resteert deze getuigenis.

In 1975 is de Kluis gerestaureerd. Er zijn nog foto’s van de Kluis uit 1974 en van de restauratie.

In het inspectie rapport van 2003 werd door de Monumentenwacht melding gemaakt van roestvorming op het kruisteken boven op het torentje. De stalen strippen waarmee het kruis aan het dak was bevestig waren voor 40% weggeroest. Door medewerking van enkele buurtbewoners van Walem werd het metaalwerk bijgewerkt en in een zwarte kleur gecoat. Het bolletje boven op het kruisteken is van bladgoud voorzien. De houten bol die overgang vormde tussen het kruis en het dak is vervangen door een holle koperen bol. In deze bol is bij de plaatsing een document in een loden buis aangebracht. Op het document zijn de datum van herplaatsing, bestuur en de medewerkers welke hieraan medewerking hebben verleend vermeld. Tevens naar oud gebruik zijn munten van die dag in de bol aangebracht. Tijdens de Sjaasbergergank van 2004 stond het kruis naast het altaar en werd het door pastoor Benders van Schin op Geul gezegend. Op 27 oktober 2004 werd het kruis herplaatst.

In december 2008 heeft een vooronderzoek plaatsgevonden om te zien of er een restauratie van de muurschilderingen in de kapel mogelijk is. In de eerste helft van maart 2009 werden de steigers geplaatst om alle schilderingen verder te onderzoeken en aan de hand daarvan een offerte af te geven. De restauratie is in het voorjaar van 2010 van start gaan en was eind juni 2010 klaar.

Op 8 november 2011 zijn, in overleg met Natuurmonumenten, de werkzaamheden aan de daken uitgevoerd welke onder meer bestonden uit:

Het verven van de klokkenstoel poten, het vervangen van het lood aan het uiteinde van de klokkenstoel poten.
Het repareren van de loden pijp waar de stalen kabel van de klok doorheen gaat, en het aanbrengen van 2 geleidehaken voor de klokkenkabel.
Het vervangen van kapotte leien, controleren van de indekking van het lood rondom, het aanbrengen van extra lood in de hoek tussen het altaar- en kapelgedeelte.
Kortom alles wat ze tegen kwamen werd gemaakt cq. vervangen.

Harry Cuypers heeft er voor gezorgd dat er een nieuwe kabel en nieuwe geleidingen zijn aangebracht, de verdere werkzaamheden voor de nieuwe geleiding vinden ‘inpandig’ plaats, met als uiteindelijk doel dat er van uit de expositie ruimte weer het bekende klokgeluid zal klinken.