De kruisweg op de Sjaasberg

Het was in de tijd van kluizenaar Smitsmans in 1843, dat deze buitenkruisweg ten oosten van de Kluis met 14 witte kapelletjes werd opgericht. Ze staan er erg devoot en vormen één geheel met de schilderachtige en bijzonder stemmige omgeving. Pastoor Lambert Joseph Loomans uit Schin op Geul nam het initiatief tot oprichting van deze buitenkruisweg. Hij kreeg hiervoor toestemming van de eigenaar en collator van de Kluis, oud-kolonel de Villers Masbourg, gehuwd met gravin Theresia Philippine de Hoen.

Het terrein dat voor de bouw van deze kapelletjes werd aangewezen was in 1754 gegeven door de kanunnik Reiner Joseph van Melse, opzichter van de kloosterscholen, van de St.Servaas te Maastricht. Hij vroeg hiervoor als tegenprestatie om op het feest van St. Rochus een mis in de kapel op te dragen.
Het feit van de oprichting op 23 juli 1843 werd door een inscriptie op rood koper vastgelegd en ter plaatse aangebracht. Er werd getekend door de Oud-kolonel, pastoor Loomans, drie kerkmeesters en de burgemeester dhr. Smeets. Kluizenaar Smitsmans tekende met een kruisje omdat hij niet kon schrijven.