DE DRIE BEELDJES 275 JAAR OUD, WERD GEVIERD OP 22 AUGUSTUS 2014

BEKIJK DE FOTO'S VAN DE VIERING

 

De legende over het ontstaan van 'De Drie Beeldjes'
         

In 1739, gebeurde het herhaaldelijk  dat de graaf van kasteel Schaloen, Maximilianus Henricus Hoen de Cartils,  bij de jacht gehinderd werd. De legende wil dat dit gebeurde door de boze geest Ruprecht, die ook wel de ‘Wilde Jager’ werd genoemd omdat hij zat op een spookpaard en vergezeld werd door een horde hoornblazers.

Op het laatst waren de paarden en honden van de graaf zó bang dat ze de Geul niet durfden over te steken bij de enige doorwaadbare plaats.

Ten einde raad ging de graaf naar de kluizenaar Arnoldus Haesen op de Sjaasberg om advies te vragen. Arnoldus vroeg om bedenktijd en gaf de graaf na enkele dagen de raad bij de doorwaadbare plaats waar de ‘Wilde Jager’ tijdens de jacht verscheen, een calvariegroep te plaatsen. De beeldengoep, die de graaf heeft laten plaatsen,  bestaat uit een houten kruis met corpus geflankeerd door een mariakapelletje, links en een kapel met Johannes de Evangelist rechts.  Onder het kruis bevindt zich nog een  beeldje van St. Rochus achter tralies. Deze heilige werd aangeroepen bij pestepidemieën. In de kapel  van de Kluis is een identiek beeldje van Sint Rochus aanwezig.

De beelden zoals ze er nu staan zijn gemaakt door Sjef Eymael, een kunstenaar uit Maastricht, en zijn begin jaren ’80 van de vorige eeuw geplaatst.
De Sjaasbergergankstichting heeft zich ten doel gesteld de kleine religieuze  monumenten in de gemeente Valkenburg aan de Geul mede in stand te houden en zorgt als zodanig ook voor de 'Drie Beeldjes', die immers tot
het gehele kluisproject behoren.

 

 

Terug naar  de kleine monumenten

HOME

 

Beeldje van St. Rochus in de nis onder het kruis. De tekst die onder het beeldje van de H. Rochus staat is:
Mortuus est pro nobis,  ut sive vigilemus, sive dormiamus, simul cum illo vivamus.
I Thess  V10.

In het Nederlands vertaald is dit:
Hij is voor ons gestorven opdat wij wakend of slapend in zijn gezelschap mogen leven. I Thess  V10.